Jste zde: Informace » Ukázka z knihy Kdo miluje jinak od Karin Fossumové

Ukázka z knihy Kdo miluje jinak od Karin Fossumové

Informace

Byli pár, ale jejich manželství trvalo už léta, už se nedrželi za ruce. Žena měla na sobě malinově červenou bundu, muž bílou větrovku. Celou dobu šel o krok napřed, vysoký, jistý a vytrénovaný. Žena ho ze strany pozorovala a přemýšlela. Měl takovou povahu, že se všech věcí zmocňoval, teď byl les jeho a on si dělal, co se mu zlíbilo. Vegetace se pod jeho nohama skláněla, suché větve praskaly a ona mu jen s obtížemi stačila. Nebyli v souladu. V hlavách jim proudily myšlenky, které nechtěli sdílet ani si je přiznávat. Ale šli spolu na výlet, byl to jejich zvyk a zvyky potřebovali, držely je pohromadě a svět byl s nimi předvídatelný.

Byl neobvykle teplý zářijový den, muž si rozepnul bundu a vítr se opíral do jejích cípů, takže se třepotaly jako malé plachty. Zapátral v kapse po cigaretách.

„Reinhardte,“ řekla žena, „je hrozné sucho.“

Její hlas postrádal autoritu, byla to spíš opatrná prosba. Popuzeně sevřel rty, nebyl z těch, kteří se nechají napomínat. Dal si cigaretu do úst a zapálil ji zapalovačem Zippo. Měl vodově modré duhovky se zlatavými tečkami a ostře tvarovaný nos, který vypadal z profilu nádherně.

Žena se rozhodla mlčet, bylo to tak lepší. Soustředěně se dívala pod nohy, kde se objevovaly drny a díry, občas i kořeny přes cestu. Vrhala na muže rychlé pohledy, byl mnohem vyšší než ona, rozložitější a silnější, vždycky vedl. Celá léta si nechávala své úvahy pro sebe, protože byl tak příkrý. Teď se strachovala kvůli suchu a hořící cigaretě.

Světlo, co bylo kdysi mezi námi, pohaslo, pomyslela si bolestně, už tu nic nezáří, měli jsme si pořídit dítě. Dítě by vztah upevnilo, sblížilo by nás a udělalo z nás dobré lidi. Takhle si to představovala. Ale léta plynula a žádné dítě nepřicházelo, muž nechtěl a ona se neodvažovala mu vzdorovat. Když o tom začala mluvit, vzepřel se a zvedl bradu, zatímco ona sklopila oči a odmlčela se. Cožpak toho nemáme i tak dost? ptal se, dva plné pracovní úvazky, dům a zahradu a dluhů až nad hlavu. Copak mají lidi čas, dotíral, copak mají peníze? Neodpovídala na to, ale viděla, že lidi mají čas. Viděla taky, jak jsou unavení a jaksi rozpolcení mezi potomky a kariérou a vlastními potřebami. Ale jakmile jim dítě vyšplhalo do klína, rozzářili se a po téhle záři ona toužila z celého srdce. Po zvláštním lesku, který vídala v očích svých kamarádek.

Muž dokouřil, zbytek tabáku naposledy rudě zazářil. Náhle odcvrnkl nedopalek pryč a ten s obloukem jisker prolétl vzduchem. Žena ho očima sledovala, jak přistává ve vřesu, ještě se z něj kouřilo.

„Reinhardte,“ ozvala se žebravě, „běž to zašlápnout!“

Reinhardt poodešel pár kroků a okázale rozdrtil nedopalek podpatkem boty.

„Moc se stresuješ, Kristino.“

Odevzdaně pokrčila rameny, většího vzdoru se neodvážila. Slunce už se chystalo zapadat a vypouštělo mezi stromy poslední paprsky. Kristina si také rozepnula bundu a pak si odhrnula dlouhé vlasy z tváří a z čela, byly husté a hnědé s několika červenými prameny. Byla malá a útlá a měla malý obličej s vysokým čelem a kulatými tvářemi. Ruce i nohy měla drobné a její muž ji v několika důvěrných chvílích nazval panenkou. I on si prohrábl vlasy. Nad čelem mu zůstala trčet pískově žlutá ofina, připomínala žraločí ploutev. Byli na cestě k Lindeskému jezírku, chodili sem každou neděli odpoledne. Kristinu rutina ubíjela, ubíjely ji zvyky, ve kterých byli uvězněni, i hluboké vyjeté koleje, které je svíraly. Jejich zaběhaný řád nikdy nic nenarušilo, ráno společně odjížděli z domova, loučili se před Ústřední nemocnicí, v níž byla zaměstnaná jako recepční. Reinhardt pak pokračoval ke kancelářím v Hafslundu, kde pracoval s bezpečnostními systémy. Nato společně večeřeli a dívali se na televizi, bok po boku sedávali v jejím modravém světle. Reinhardt potom trávil čas u počítačových her a Kristina se věnovala domácnosti. Jeho hraní na počítači ji dost trápilo, domnívala se, že šestatřicetiletý muž by si už nemusel hrát s kouzelníky a draky. Nejenže měl v očích divoký pohled, ze kterého jen sršely blesky, ale často vydával dětinské výkřiky a ona se kvůli tomu cítila trapně. Klel a sprostě nadával nebo se vítězně radoval, když se mu podařilo porazit nepřítele. Mimo to nepřetržitě mluvil, na všechno měl nějaký názor a všechno by sám vyřešil. Nikdy nerozmlouvali o sobě a o tom, co cítí. Většinu už si řekli a v chmurných chvílích mívala Kristina pocit, jako by si byli cizí. Po nocích dlouho bděla otočená ke zdi, zatímco Reinhardt chrápal, až to dunělo. Někdy se na ni vrhal s intenzitou, která ji skoro děsila. Je to můj život, říkala si v duchu, víc než tohle už mít nebudu. Mohla bych ho opustit, ale kam bych šla, jak bych mu to pověděla? Je stálý a věrný, nikdy mě nebije a každý měsíc dostává výplatu, která je podstatně vyšší než moje. Takové myšlenky ji tížily i cestou lesem. Jsou lidé šťastní? přemýšlela, děláme něco špatně, něco jsme nepochopili?

Reinhardt rázoval dál. Koutkem oka pozorovala jeho houpající se stín, vždycky pociťovala vinu. Když se opravdu zahloubala, necítila k němu nic vřelého a připadala si jako zrádce. A zrada ji srážela na kolena. Neodvažovala se proti němu vystoupit, zpochybnit jeho názory nebo od něj něco požadovat, co kdyby ji odhalil, ty mě nemiluješ, copak ty si myslíš, že já to nevím? Myslíš si, že já nevím, že mě podvádíš? Šla po cestičce za ním a myšlenky jí rozehřívaly tváře. Mířili nahoru k jezírku, tam potom postáli na břehu několik vyměřených minut, voda vždycky pomohla. I teď uhasí požár v jejích tvářích a zchladí ji. Pozůstatky domů na břehu ji vždycky přiměly k zamyšlení, pár malých skromných ohrádek z kamení. Kdysi poskytovaly útočiště rodinám s dětmi, jejich práci a životům, nemoci i smrti, krátkým okamžikům štěstí i bolesti. Jen si představte, že lidem dřív stačilo tak málo. Oni dva měli dvě stě padesát čtverečních metrů, úplně nevyužitých, stáhli se do koutku před televizi a vedle zely prázdnotou pokoje pro děti, které nikdy nepřišly, a pro přátele, kteří u nich nikdy nepřespávali.

Slunce už se napichovalo na špičky nejvyšších stromů. Tohle je nejlepší období, říkala si Kristina. Už to není letní hysterie, žádné bouře ani mráz, ani zrádnost končící zimy a začínajícího jara, když se náhle objeví déšť se sněhem a divoký vítr, ale září se svým charakteristickým klidem. Temné chladivé noci, svěží jitra. Najednou byla moc unavená, tížilo ji tolik myšlenek, a i když bylo teplo, přitáhla si bundu blíž k tělu.

„Neděle,“ pronesl Reinhardt, „neděle a k tomu pěkné počasí.

A tady není ani noha. Chápeš to?“

Vzhlédla k němu doširoka otevřenýma zelenýma očima.

 

„Jsme tady my,“ řekla tiše.

Zase zdvihl bradu, což dělal, kdykoli ho někdo opravil. Tuhle reakci nenáviděla, jako by nikdy nedokázal sklonit hlavu a přitakat. A nenáviděla sama sebe, protože se ho bála, protože ji měl v hrsti, neustále byla v defenzivě a z každé situace musela po špičkách vycouvat. Jako by v jeho nitru přebývalo něco, čemu se nedokázala postavit tváří v tvář. Na mysl jí přišel obraz z pohádky z dětství, zdánlivě spící příšera na dně bažiny.

„No jo, ksakru,“ řekl, „ale podívej se, jak je tu pusto a prázdno. Ani jeden stan, ani jedna loďka. Lindeské jezírko je hotová perla, ale lidem se sem nechce, protože se nedostanou autem až nahoru.“

„Proto sem přece rádi chodíme,“ odpověděla. „Chodíme sem, protože je tu klid.“

Reinhardt sáhl do kapsy pro další cigaretu, klesající slunce ozářilo jeho široké lícní kosti a velkou bradu. Vzpomněla si, jak ho potkala poprvé a jak si tenkrát říkala, že vypadá, jako by ho vytesali z velkého kusu žuly. V jeho širokém obličeji byla spousta hran a výčnělků, ale oči měl zasazené hluboko. V neděli vynechával holení a spodní část obličeje mu pokrýval stín.

„Stanují tu školáci,“ vzpomněla si Kristina. „Ti, co si volí život v přírodě jako nepovinný předmět. Pádlují, rybaří a vstávají ve tři ráno, aby uslyšeli tetřeva.“

Reinhardt pokrčil rameny.

„Nikdy jsem nepochopil kouzlo stanování,“ prohlásil. „Vždyť se dá pronajmout Lindeská chata. Tam jsou pořádné postele a splachovací záchod. Když jsem byl kluk,“ pokračoval, „brával mě s sebou pod stan táta. Měli jsme starý zelený stan pro čtyři, nemohl jsem vystát ten smrad, co byl uvnitř, a spacák byl starý a zahnojený. Smrdělo to tam kouřem, špínou a petrolejem a ještě impregnací. Vůbec se v něm nedalo spát, ksakru,“ dodal, „nemohl jsem dýchat.“

Kristina popošla k jednomu z bývalých domů a uprostřed kruhu z kamení se zastavila.

„Tady musela být kuchyně,“ zvolala.

Reinhardt se k ní přiloudal.

„Kuchyně a kuchyně,“ usmál se, „myslíš ohniště, viď?“

Přikývla. „Představ si to,“ řekla, „jedli ryby z jezera a kladli pasti na ptáky a zajíce. Musel to být opravdu klidný život, tady u jezera.“

Reinhardt také vstoupil do kruhu. Se svými sto devadesáti centimetry a širokými rameny se vedle ní úplně tyčil.

„Večer seděli u ohně a tiše si povídali,“ pokračovala, „a když oharky dohasly, schoulili se všichni na zem pod své kožešiny.“ Reinhardt se široce usmál. „Zatímco já si zapnu věž od Bang & Olufsen a schoulím se na značkové pohovce,“ prohlásil. „Do prdele, to jsem ale rád, že žiju teď.“

Kristina se znovu odmlčela. Nepodařilo se jí ho strhnout, nechtěl filozofovat o životě a o lidech. Byl zaměstnaný muž, sebejistý a racionální, kdežto ona se cítila jako omámená, když si začala představovat dobu, v níž lidé vyznávali jiné hodnoty. Kdy se báli něčeho jiného než ona teď, kdy jim strach naháněl vlk, který se potuloval kolem a číhal na polonahé děti hrající si na břehu Lindeského jezírka.

 

„Zpátky půjdeme jinudy,“ zvolal.

Zanořil se do lesa a odhrnul z cesty několik větví, aby ji nešlehly do obličeje. Slunce stálo nízko, ale chůzí se znovu zahřáli, takže se po půl hodině zastavili, aby si vydechli. Před nimi se rozkládala paseka lemovaná smrky, otevřené zlatavé pole s drny porostlými vřesem. V tu chvíli jako by do nich udeřil hrom.  

„Ne!“ vykřikl Reinhardt.

A po několika vteřinách znovu. „Ne!“

Kristina na něj zmateně pohlédla. Stiskl jí paži tak silně, že vyjekla bolestí. Nikdy předtím neviděla vyzařovat z toho rozhodného obličeje tolik strachu. Sledovala jeho pohled až k malému remízku.  

U paty tmavých kmenů cosi leželo.

Reinhardt ztratil řeč. Nebyla na to zvyklá, byl jedním z těch, kteří v každé situaci jednají a ke všemu mají co říct. Upřeně hleděla na tu věc pod stromy, něco útlého, bílého. Hlavou jí prolétla strašlivá představa, že je to nějaký malý člověk.

„To je dítě,“ zašeptal Reinhardt. Pořád se nehýbal. Ani neuvolnil sevření její paže, držel ji jako čelisti lovecké pasti.

„To je nějaké dítě, do háje,“ zopakoval.

„Ne,“ řekla. Protože to nemohla být pravda, tady na kraji Lindeského lesa ne.

Reinhardt udělal krok kupředu. Už nepochyboval, uviděl ruce a nohy. Tričko s nápisem. Kristina si přitiskla ruku na ústa. Stáli tam takhle celou věčnost. Uzlík ležel dál bez hnutí v zeleném mechu. Kristina vzhlédla vzhůru k Reinhardtovi, její zelené oči naléhavě prosily, aby něco udělal.

„Musíme to ohlásit!“ zašeptala.

Reinhardt vykročil směrem k remízku, jeho tělo prozrazovalo nevoli. Deset kroků, patnáct, spatřili chodidlo a útlý krk. Byl to chlapec. Ležel na břiše, od pasu dolů byl nahý a na vnitřní straně stehen uviděli krev sraženou do červenohnědého koláče.

Kristina se v zoufalství odvrátila. Ale zůstat otočená zády déle než pár vteřin nedokázala. Musela se znovu podívat a zelenýma očima obsáhla všechno. Nakrátko ostříhané vlasy na chlapcově šíji, tričko s nápisem „Kiss“. Světle růžová chodidla na tmavém mechu.

„Musíme to ohlásit,“ zašeptala, „musíme to okamžitě ohlásit!“

Poté ztratila vládu nad tělem a začala se třást. Nejdřív ruce, pak ramena, neměla se čeho chytit a zapotácela se.

Reinhardt ji uchopil v podpaží a zdvihl.

„Uklidni se, klid!“ To ale nešlo. Hlava vysílala celou řadu rozkazů, které však nedokázaly doputovat až k rukám a nohám.

„Sto dvanáct,“ zašeptala, „musíš zavolat na číslo sto dvanáct.“

Rychle sáhl do kapsy pro mobilní telefon.

„Není to sto třináct?“

Slabě zaprotestovala, tělo bylo v opozici.

„Sto dvanáct,“ zopakovala, „policii!“

Zuřivě namačkal číslo na klávesnici a začal rázovat sem a  tam. Pořád vrhal rychlé pohledy k mrtvému tělu.

„Jsme nahoře u Lindeského lesa,“ slyšela ho říkat, „třicet minut chůze od jezírka. Našli jsme tu malého chlapce.“

Pak se na několik vteřin odmlčel a tiskl telefon k uchu.

„Ano. Jmenuju se Ris. Reinhardt Ris. Jsme tu na procházce. Našli jsme mrtvého chlapce, musíte sem někoho poslat.“

Znovu ticho. Kristina se podvolila svému třasu, klesla na kolena a rukama se opřela o zem.

„Ne, nemá pulz,“ zvolal Reinhardt, „na takové věci se mě neptejte, vidíme, že je mrtvý, je úplně bílý!“

Znovu se k ní přiblížil, pískově žluté vlasy se mu ježily na všechny strany.

„Ano, můžeme sejít k závoře, máme tam auto, počkáme u něj.“

Kristina se s obtížemi zdvihla a zamířila k okraji paseky. Kdosi tam naskládal kmeny na velkou hromadu. Klesla na jednu z klád a pozorovala muže, kterého tak dobře znala. Nebo snad ne? Copak není pravda, že tu velkou postavu zná do posledního místečka, všechny jeho nálady a stálou, pevnou povahu? Dlouho tam bezradně postával a těkal pohledem z místa na místo, mohutný muž stojící mezi stromy. Kam se poděly vlastnosti, se kterými si ho jinak spojovala? Autorita, jistota a klid. Vůle a rozhodnost. Jako by ztrácel půdu pod nohama. Viděla ho, jak míří znovu k chlapci, kleká si, sklání hlavu a dává si ruce před obličej. Co to dělá? říkala si zmateně, je možné, že pláče? Vzlyká tam jako malé dítě? Copak jsem se v něm po celé ty roky mýlila, že by byl ve skutečnosti citlivý a vnímavý?

Najednou se jí ukázala pravda.

V rukou držel mobilní telefon a fotografoval.

Komentáře k článku

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé!
Pokud nemáte doposud svůj účet, můžete se registrovat zde.

K tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!


Hlavní stránka :: Brzy vyjde :: Již vyšlo :: Autoři :: Recenze :: Webdesign by PENAweb :: Headline photo by Wikipedia

Copyright © Severské detektivky.cz 2020 - Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části je možná jen se svolením autora.