Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 28.12.2023

Andělské číslo 1233

1. Úvod

Vítejte na severskedetektivky.cz. Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a spravujeme vaše údaje, a také vaše práva ve vztahu k těmto údajům.

2. Shromažďování a používání osobních údajů

  • 2.1. Typy dat: Můžeme shromažďovat různé typy údajů, včetně mimo jiné vašeho jména, e-mailové adresy, kontaktních údajů a údajů o používání našich stránek.
  • 2.2. Účel sbírky: Údaje jsou shromažďovány za účelem poskytování a zlepšování našich služeb, komunikace s vámi a pro analytické a marketingové účely.

3. Zpřístupnění a přenos dat

  • 3.1. Třetí strany: Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nutné k poskytování našich služeb nebo pokud to vyžaduje zákon.
  • 3.2. Mezinárodní transfer: Vaše údaje mohou být přenášeny a zpracovávány v jiných zemích, než je země vašeho bydliště.

4. Bezpečnost

Podnikáme přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a k jejich ochraně před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením.5. Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

6. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. Změny budou zveřejněny na této stránce s uvedením data poslední aktualizace.

Andělské číslo 1224

7. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].